Pentru descarcare Save Tearget As... din meniul contextual
 Pentru descarcare Save Tearget As... din meniul contextual
 Pentru descarcare Save Tearget As... din meniul contextual
 Pentru descarcare Save Tearget As... din meniul contextual
 
 Pentru descarcare Save Tearget As... din meniul contextual
 Pentru descarcare Save Tearget As... din meniul contextual
 Pentru descarcare Save Tearget As... din meniul contextual
 Pentru descarcare Save Tearget As... din meniul contextual
 Pentru descarcare Save Tearget As... din meniul contextual
 Pentru descarcare Save Tearget As... din meniul contextual
 Pentru descarcare Save Tearget As... din meniul contextual
 
 Se pot transmite declaratiile si Revisalul on-line la http://reges.inspectiamuncii.ro
   Pentru aceasta trebuie sa dispuneti de o copie a certificatului, de o copie dupa BI/CI persoanei imputernicite si sa imputerniciti o persoana completand formularul de mai sus, persoana ce se va prezenta la cam.8. pentru ridicare parola