Ordinul 508 din 20 noiembrie 2002, privind aprobarea Normelor generale de protectie a munciiPublicat in Monitorul Oficial nr. 880 din 6 decembrie 2002

Emitent: Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale

Avand in vedere prevederile art. 5 alin. (1) si ale art. 6 alin. (1) din Legea protectiei muncii nr. 90/1996, republicata,

in temeiul art. 7 si al art. 14 lit. D pct. 2 din Hotararea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, cu modificarile ulterioare, si ale art. 3 pct. 28 din Hotararea Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si Familiei, cu modificarile ulterioare,

vazand Referatul comun de aprobare nr. 1.882 din 3 octombrie 2002 al Directiei securitatii si sanatatii in munca din cadrul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si nr. DB 11.602 din 21 octombrie 2002 al Directiei generale de sanatate publica din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei,

ministrul muncii si solidaritatii sociale si ministrul sanatatii si familiei emit urmatorul ordin:

Art. 1

Se aproba Normele generale de protectie a muncii, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2

Normele prevazute la art. 1 intra in vigoare de la data publicarii prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Incepand cu aceeasi data se abroga: Normele generale de protectie a muncii, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale si al ministrului sanatatii nr. 578/DB 5.840/1996, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 344 din 16 decembrie 1996; Ordinul ministrului sanatatii nr. 1.957/1995 privind aprobarea Normelor de medicina muncii, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 60 bis din 26 martie 1996; Ordinul ministrului sanatatii si familiei nr. 761/2001 pentru aprobarea Metodologiei privind examenul medical la angajarea in munca, examenul medical de adaptare, controlul medical periodic si examenul medical la reluarea muncii, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 836 din 27 decembrie 2001; Ordinul ministrului sanatatii si familiei nr. 615/2001 privind organizarea serviciilor de medicina muncii, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 622 din 3 octombrie 2001.

Art. 3

Normele generale de protectie a muncii sunt obligatorii pentru toate activitatile din economia nationala si se difuzeaza celor interesati prin Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii - I.N.C.D.P.M. Bucuresti.

-****-

Ministrul muncii si solidaritatii sociale,

Marian Sarbu

Publicat in Monitorul Oficial cu numa