ORDIN nr. 761 din 30 octombrie 2001 pentru aprobarea Metodologiei privind examenul medical la angajarea in munca, examenul medical de adaptare, controlul medical periodic si examenul medical la reluarea muncii

Ministrul sanatatii si familiei,

 

in temeiul prevederilor art. 28 din Legea nr. 100/1998 privind asistenta de sanatate publica, ale art. 18 lit. k) si l) din Legea nr. 90/1996 privind protectia muncii, republicata, ale art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile si metodologia de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite, cu completarile ulterioare, ale Ordinului ministrului sanatatii si familiei nr. 615/2001 privind organizarea serviciilor de medicina muncii, precum si ale Hotararii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

avand in vedere Referatul de aprobare al Directiei generale de sanatate publica nr. DB 9.9C2 din 29 octombrie 2001,

 

emite urmatorul ordin:

 

Art. 1

Se aproba Metodologia privind examenul medical la angajarea in munca, examenul medical de adaptare, controlul medical periodic si examenul medical la reluarea muncii, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2

Examenul medical la angajarea in munca, examenul medical de adaptare, controlul medical periodic si examenul medical la reluarea muncii reprezinta supravegherea activa a sanatatii angajatilor in relatie cu determinantii profesionali specifici postului/locului de munca.

Art. 3

In sensul prezentului ordin, determinantii profesionali sunt factori fizici, chimici si biologici, prezenti in mediul de munca, actionand independent sau in interrelatie, precum si orice element relevant din organizarea activitatii pentru care exista dovezi stiintifice de asociere pozitiva semnificativa intre expunere si modificarea reversibila sau ireversibila a structurii ori functionalitatii unui organ, sistem, aparat sau a organismului in ansamblul lui.

Art. 4

Angajatorii din sectoarele public, privat si cooperatie, inclusiv cu capital strain, sunt obligati sa asigure supravegherea starii de sanatate a tuturor angajatilor in relatie cu locul/postul de munca, prin servicii de medicina muncii.

Art. 5

Angajatorii din orice domeniu de activitate, atat din sectorul public, cat si din sectorul privat, sunt obligati sa respecte reglementarile privind examenul medical la angajarea in munca, examenul medical de adaptare, controlul medical periodic si examenul medical la reluarea muncii.

Art. 6

Examenul medical la angajarea in munca, examenul medical de adaptare, controlul medical periodic si examenul medical la reluarea muncii vor fi efectuate in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

In cazuri argumentate medical, stiintific sau statistic, metodologia se va modifica anual prin includerea reglementarilor de supraveghere medicala specifica noilor riscuri profesionale.

Inregistrarile medicale vor fi pastrate o perioada cel putin egala cu durata medie de expunere-afectare a sanatatii pentru fiecare categorie de risc profesional, astfel:

- serviciul de medicina muncii va pastra dosarul medical individual;

- angajatorul va pastra sinteza examinarilor medicale;

- angajatul va pastra concluzia examinarii medicale;

- directia de sanatate publica teritoriala va stoca indicatorii operationali (morbiditate profesionala, morbiditate cu incapacitate temporara de munca etc.).

Art. 7

Directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, ministerele cu retea sanitara proprie, serviciile de medicina muncii si angajatorii din orice domeniu de activitate, atat din sectorul public, cat si din cel privat, vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8

Angajatii nu vor fi implicati in costurile aferente supravegherii medicale specifice riscurilor profesionale, imbolnavirilor profesionale si accidentelor de munca, reabilitarii profesionale dupa boala profesionala sau accident de munca.

Art. 9

Agentii economici si celelalte persoane juridice sunt obligate sa asigure fondurile si conditiile necesare pentru efectuarea examenului medical la angajare, a examenului medical de adaptare, a controlului medical periodic si a examenului medical la reluarea muncii.

Art. 10

Ordinul ministrului sanatatii nr. 15/1982 pentru stabilirea Normelor tehnice privind examenul medical la angajare si controlul medical periodic, precum si alte dispozitii contrare se abroga.

Art. 11

Prezentul ordin intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 836 din data de 27 decembrie 2001