ORDIN nr. 803 din 12 noiembrie 2001 privind aprobarea unor indicatori de expunere si/sau de efect biologic relevanti pentru stabilirea raspunsului specific al organismului la factori de risc de imbolnavire profesionala

Ministrul sanatatii si familiei,

 

având in vedere prevederile art. 1 lit. a) si ale art. 15 lit. d) si k) din Legea nr. 100/1998 privind asistenta de sanatate publica, ale art. 18 lit. k) si e) din Legea nr. 90/1996 privind protectia muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 2 din Hotarârea Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile si metodologia de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordinului ministrului sanatatii si familiei nr. 615/2001 privind organizarea serviciilor de medicina muncii si ale Hotarârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare,

având in vedere Referatul de aprobare al Directiei generale de sanatate publica nr. DB 10.459 din 12 noiembrie 2001,

emite urmatorul ordin:

Art. 1

Se aproba lista cuprinzând unii indicatori de expunere si/sau indicatori de efect biologic relevanti pentru stabilirea raspunsului specific al organismului la factori de risc de imbolnavire profesionala, stabiliti in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2

In sensul prezentului ordin termenii urmatori sunt definiti astfel:

a) indicator de expunere externa - prezenta noxelor profesionale biologice si a celor cu indicativ Fp si prezenta masurabila si cuantificabila a noxelor profesionale fizice si chimice in aria locului de munca;

b) indicator de expunere interna - prezenta masurabila si cuantificabila a unui agent extern sau metabolit al acestuia in mediile biologice, fara alterarea structurii si/sau functiei organelor, aparatelor sau organismului in ansamblul lui;

c) indicator de efect biologic - prezenta masurabila si cuantificabila a modificarii structurii, functiei unui organ, aparat sau a organismului in ansamblul lui, dovedita prin devierea de la normal a unor constante biochimice, functionale, imunologice, genetice sau sistemice, consecinta a expunerii la un agent din mediul de munca;

d) raspuns al organismului - orice modificare reversibila sau ireversibila a structurii ori functiei unui organ, aparat sau a organismului in ansamblul lui, obiectivizata prin simptom, sindrom, entitate patologica pentru care exista dovezi stiintifice de asociere pozitiva semnificativa cu expunerea la un agent din mediul de munca;

e) raspuns specific al organismului - complexul de modificari clinice si paraclinice care, in conditii de expunere la factori de risc din mediul de munca, caracterizeaza "boala profesionala" si/sau "suprasolicitarea".

Art. 3

Metodele si tehnicile de determinare a indicatorilor de expunere si a indicatorilor de efect biologic, precum si limitele biologice tolerabile sunt stabilite prin reglementari ale Ministerului Sanatatii si Familiei si se modifica anual in cazuri argumentate medical, stiintific si statistic, respectându-se progresul tehnico-stiintific.

Art. 4

Indicatorii de expunere si/sau de efect biologic relevanti pentru stabilirea raspunsului organismului la factori de risc de imbolnavire profesionala sunt determinati in laboratoare de biotoxicologie si sunt utilizati in monitorizarea starii de sanatate de catre serviciile de medicina muncii.

Art. 5

Indicatorii de expunere si/sau de efect biologic relevanti pentru stabilirea raspunsului specific al organismului la factori de risc de imbolnavire profesionala se inregistreaza astfel:

- in dosarul medical individual, de catre serviciul de medicina muncii;

- in sinteza analizelor medicale pentru aprecierea conditiilor de munca, la nivelul angajatorului;

- in comunicarea privind riscul profesional, la nivelul angajatului;

- directia de sanatate publica teritoriala va pastra datele privind indicatorii relevanti pentru supravegherea sanatatii populatiei active in vederea mentinerii si promovarii sanatatii comunitare.

Art. 6

Directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, ministerele cu retea sanitara proprie, serviciile de medicina muncii si angajatorii din orice domeniu de activitate, atât din sectorul public, cât si din sectorul privat, vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7

Prezentul ordin va intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXE

 

1. Indicatori biologici de expunere interna

 

2. Indicatori de raspuns specific al organismului

 

3. Indicatori de raspuns

 

 

Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 811 din data de 18 decembrie 2001