COMUNICAT  DE PRESĂ

 

 

Ca urmare a temperaturilor crescute înregistrate în ultimele zile și a prognozei ANMH pentru următoarea perioadă, Ministerul Muncii Familiei și Egalității de Șanse face următoarele precizări:

·        În sensul Ordonanței de Urgență  nr. 99/2000 temperaturi extreme sunt considerate temperaturile exterioare ale aerului, care depășesc +37°C sau care,  corelate cu condiții de umiditate mare, pot fi echivalate cu acest nivel.

·        În conformitate cu prevederile Ordonanței sus-menționate, angajatorii sunt obligați să ia măsuri minimale pentru menținerea stării de sănătate a salariaților. Pentru cei care lucrează în aer liber se va reduce  intensitatea si ritmului activităților fizice, se va alterna efortul dinamic cu cel static, se vor alterna perioadele de lucru cu perioadele de repaus în locuri umbrite. Pentru cei care lucrează în spații închise se va asigura ventilația la locurile de muncă.

·        Pentru menținerea stării de sanatate a angajaților este necesar să se asigure de către angajator: apă minerală, câte 2-4 litri/persoană/schimb, echipament individual de protecție, dușuri.

·        Angajatorii care nu pot asigura condițiile de mai sus, de comun acord cu reprezentanții sindicatelor sau cu reprezentanții aleși ai salariaților, vor hotărî conform Ordonanței de urgenta nr. 99/2000 reducerea programului de lucru sau eșalonarea pe două perioade a zilei de lucru.

Recomandăm agenților economici, inclusive celor care desfășoară activități de comerț cu produse alimentare și alte produse de bază să își organizeze activitatea economică astfel încât să fie evitate perioadele de temperature extreme.

Menționez că în această perioadă Inspecția Muncii a inițiat o campanie de control privind modul de aplicare a prevederilor Ordonanței 99/2000 cu scopul de a preveni îmbolnăvirile profesionale determinate de lucrul în temperature extreme.

De asemenea Inspectoratele Teritoriale de Muncă asigură serviciu de permanență pentru a lua în timp util măsurile corespunzătoare în cazul unor eventuale situații de urgență.

 

Ministerul Muncii Familiei și Egalității de Șanse

Ministru Paul Păcuraru