INSPECŢIA MUNCII

 

      Organ de specialitate al administraţiei publice centrale īn subordinea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu sediul īn municipiul Bucureşti.

       Inspecţia Muncii are personalitate juridică şi este finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

       Inspecţia Muncii īndeplineşte funcţia de autoritate de stat, prin care asigură exercitarea controlului īn domeniile relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii īn muncă şi supravegherii pieţei.

       Inspecţia Muncii acţionează pentru asigurarea protecţiei sociale a muncii, īn baza prevederilor art. 41 din Constituţia Romāniei, republicată, şi, respectiv, a prevederilor Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 81/1947 privind inspecţia muncii īn industrie şi comerţ, ratificată prin <LLNK 11973   284 30 801   0 41>Decretul Consiliului de Stat nr. 284/1973 şi ale <LLNK 11969   129250AM01   0 60>Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 129/1969 privind inspecţia muncii īn agricultură, ratificată prin <LLNK 11975    83 30 801   0 40>Decretul Consiliului de Stat nr. 83/1975."

         Inspecţia Muncii are īn subordine inspectorate teritoriale de muncă, instituţii cu personalitate juridică, care se organizează īn fiecare judeţ şi īn municipiul Bucureşti."

        

 

    Funcţii generale:

    a) de autoritate de stat, prin care se asigură exercitarea controlului aplicării prevederilor legale īn domeniile sale de competenţă;

    b) de comunicare, prin care se asigură schimbul de informaţii cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi cu persoanele fizice şi juridice supuse activităţii de control, informarea acestora şi a cetăţenilor asupra modului cum se respectă şi se aplică prevederile legislaţiei din domeniile de competenţă;

    c) de reprezentare, prin care se asigură, īn numele statului romān şi al Guvernului Romāniei, reprezentarea pe plan intern şi extern īn domeniile sale de competenţă;

    d) de formare, prin care se realizează pregătirea şi perfecţionarea profesională a personalului propriu, īn condiţiile legii;

    e) de cooperare, prin care se asigură desfăşurarea de acţiuni īn comun, pe plan intern şi internaţional, īn domeniile de competenţă;

    f) de administrare, prin care se asigură gestionarea bunurilor din domeniul public, respectiv privat al statului ori, după caz, al unităţilor administrativ-teritoriale pe care le are īn administrare sau īn folosinţă, a fondurilor alocate īn scopul funcţionării īn condiţiile legii, precum şi organizarea şi gestionarea sistemelor informatice necesare activităţilor proprii

 

   Atribuţii generale:

    a) controlul aplicării prevederilor legale, generale şi speciale, īn domeniile relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii īn muncă şi supravegherii pieţei;

    b) furnizarea de informaţii angajatorilor şi salariaţilor cu privire la mijloacele de aplicare a prevederilor legale īn domeniile de competenţă;

    c) informarea autorităţilor competente despre deficienţele sau abuzurile legate de aplicarea dispoziţiilor legale īn vigoare;

    d) prestarea de servicii specifice domeniului său de activitate;

    e) iniţierea de propuneri pentru īmbunătăţirea cadrului legislativ din domeniile sale de activitate, pe care le īnaintează Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

   

    Atribuţii specifice:

    A. īn domeniul relaţiilor de muncă:

    a) controlează aplicarea reglementărilor legale, generale şi speciale, cu privire la īncheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi īncetarea contractelor individuale de muncă;

    b) controlează stabilirea şi acordarea drepturilor cuvenite salariaţilor ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din contractele individuale de muncă;

    c) controlează aplicarea măsurilor de respectare a egalităţii de şanse şi de tratament īntre femei şi bărbaţi;

    d) asigură la nivel naţional evidenţa muncii prestate īn baza contractelor individuale de muncă, prin registrul general de evidenţă al salariaţilor, precum şi evidenţa zilierilor şi a beneficiarilor prestaţiilor acestora;

    e) controlează folosirea forţei de muncă, īn scopul identificării cazurilor de muncă nedeclarată;

    f) primeşte şi transmite īn sistem informatic, prin inspectoratele teritoriale de muncă, datele depuse de angajatori şi beneficiari referitoare la salariaţi şi la zilieri;

    g) asigură īnregistrarea contractelor colective de muncă la nivel de unităţi şi verifică prevederile acestora, potrivit procedurii aprobate de inspectorul general de stat, şi conciliază conflictele de muncă declanşate la nivelul unităţilor;

    B. īn domeniul securităţii şi sănătăţii īn muncă şi al supravegherii pieţei:

    a) controlează, coordonează şi īndrumă metodologic aplicarea prevederilor referitoare la securitatea şi sănătatea īn muncă, ce decurg din legislaţia naţională, europeană şi din convenţiile Organizaţiei Internaţionale a Muncii;

    b) cercetează evenimentele conform competenţelor, avizează cercetarea, stabileşte sau confirmă caracterul accidentelor, colaborează cu instituţiile implicate īn ceea ce priveşte evidenţa şi raportarea accidentelor de muncă şi bolilor profesionale;

    c) controlează activitatea de instruire, informare şi consultare a salariaţilor şi furnizează informaţii īn vederea īmbunătăţirii acesteia;

    d) autorizează din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii īn muncă funcţionarea persoanelor fizice şi juridice şi retrage sau poate propune retragerea autorizării, īn condiţiile legii;

    e) analizează activitatea serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi propune, după caz, comisiei de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi de avizare a documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire īn domeniul securităţii şi sănătăţii īn muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă retragerea abilitării;

    f) eliberează avize şi autorizaţii conform competenţelor stabilite prin actele normative aplicabile;

    g) dispune sistarea activităţii sau oprirea din funcţiune a echipamentelor de muncă, īn cazul īn care se constată o stare de pericol grav şi iminent de accidentare sau de īmbolnăvire profesională, şi sesizează, după caz, organele de urmărire penală;

    h) dispune angajatorului efectuarea de măsurători, determinări şi expertize pentru prevenirea unor evenimente sau pentru stabilirea cauzelor evenimentelor produse, precum şi verificarea, prin organisme abilitate, a īncadrării nivelului noxelor profesionale īn limite admisibile la locurile de muncă, cheltuielile fiind suportate de către angajator;

    i) controlează respectarea prevederilor legale referitoare la introducerea pe piaţă a produselor pentru care desfăşoară acţiuni de supraveghere a pieţei, conform competenţelor;

    j) restricţionează, prin măsurile legale stabilite de legislaţia īn vigoare, comercializarea produselor neconforme şi dispune măsuri de eliminare a neconformităţilor constatate;

    k) prelevează probe şi efectuează testări īn vederea identificării produselor care prezintă suspiciuni de neconformitate;

    l) colaborează cu autorităţile vamale şi alte organisme responsabile cu controalele la frontiere īn vederea schimbului de informaţii cu privire la produsele ce prezintă riscuri īn utilizare;

    m) colaborează cu autorităţile competente naţionale şi din cadrul Uniunii Europene īn toate problemele de supraveghere a pieţei, inclusiv īn ceea ce priveşte notificarea clauzei de salvgardare īn cazul produselor neconforme.

    (3) Inspecţia Muncii īndeplineşte şi alte atribuţii stabilite īn responsabilitatea sa potrivit legislaţiei īn vigoare.

    (4) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi instituţiile aflate īn subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestora au obligaţia de a pune la dispoziţia Inspecţiei Muncii şi a inspectoratelor teritoriale de muncă, la solicitarea acestora, informaţiile şi documentele necesare, īn mod operativ şi gratuit, pentru īndeplinirea atribuţiilor stabilite prin lege.

 

 

(Extras Legea nr. 108/1999, modificată şi completată)