DREPTURILE SI OBLIGATIILE ANGAJATULUI

 

 

 

I.Drepturile angajatului

 

1.Drepturile angajatului prevazute de Constitutia Romaniei

-Orice persoana este libera in alegerea locului de munca si a profesiei, meseriei sau activitatii pe care urmeaza sa o presteze (Art.38, alin.1 din Constitutie);

-Nimeni nu poate fi obligat sa munceasca sau sa nu munceasca pe toata durata vietii sale intr-un anumit loc de munca sau intr-o anumita profesie(Art.39 din Constitutie);

-Dreptul la negociere colectiva (Art.38, alin.5 din Constitutie);

-Munca fortata este interzisa (Art.39, alin.1 din Constitutie);

-Salariatii au dreptul la protectia sociala a muncii – masurile de protectie privind securitatea si igiena muncii, regimul de munca al femeilor si tinerilor (Art.38, alin.2 din Constitutie);

-Instituirea unui salariu minim garantat pe economie (Art.38, alin.2 din Constitutie);

-Repaus saptamanal, concediu de odihna platit(Art.38  din Constitutie);

-Durata normala a zilei de lucru, in medie de 8 ore/zi (Art.38, alin.3 din Constitutie);

-Stimularea pregatirii si perfectionarii profesionala (Art.32 din Constitutie);

 

2.Drepturile angajatului prevazute de Legea 130/1999

-Contractul individual de munca  odata incheiat, declanseaza si face aplicabile atat prevederile legislatiei muncii cat si ale contractului colectiv de munca(Art.1, alin.3);

 

3.Drepturile angajatului prevazute de Codul Muncii - Legea nr.53/2003

-Drepturile persoanelor incadrate in munca nu pot face obiectul vreunei tranzactii, renuntari sau limitari, ele fiind aparate de stat impotriva oricaror incalcari, a manifestarilor de subiectivism, abuz sau arbitrar (Art.38, Codul Muncii);

-Dreptul oricarei persoane de a-si alege in mod liber locul de munca, profesia, meseria sau activitatea pe care o presteaza (art.3).

-Dreptul de a beneficia de conditii de munca adecvate desfasurarii activitatii, de protectie sociala, de securitate si sanatate in munca si de respectarea demnitatii si constiintei, fara nici o discriminare (art.6, alin.1).

-Dreptul la plata egala pentru munca egala, dreptul de la negocieri colective, dreptul la protectia datelor cu caracter personal, dreptul la protectie impotriva concedierilor colective (art.6, alin.2)

-Dreptul persoanei fizice de a incheia contract individual de munca odata cu implinirea varstei de 16 ani (art.13, alin.1).

-Dreptul salariatului de a sesiza instanta de judecata in termen de 30 de zile, cu privire la neexecutarea obligatiei de informare de catre angajator (art.19).

-Dreptul oricarui salariat de a cumula mai multe functii in baza unor contracte individuale de munca, beneficiind de salariul corespunzator pentru fiecare dintre acestea (art.35, alin.1).

-Dreptul la salarizare pentru munca prestata (art.39, alin.1, lit.a).

-Dreptul la repaus zilnic saptamanal (art.39, alin.1, lit.b).

-Dreptul la concediu de odihna anual, platit (art.39, alin.1, lit.c).

-Dreptul la egalitate de sanse si de tratament (art.39, alin.1, lit.d).

-Dreptul la demnitate in munca (art.39, alin.1, lit.e).

-Dreptul la securitate si sanatate in munca (art.39, alin.1, lit.f).

-Dreptul la acces la formare profesionala (art.39, alin.1, lit.g).

-Dreptul la informare si consultare (art.39, alin.1, lit.h).

-Dreptul de a lua parte la determinarea si ameliorarea conditiilor de munca si a mediului de munca (art.39, alin.1, lit.i).

-Dreptul la protectie in caz de concediere (art.39, alin.1, lit.j).

-Dreptul la negociere colectiva si individuala (art.39, alin.1, lit.k).

-Dreptul de a participa la actiuni colective (art.39, alin.1, lit.l).

-Dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat (art.39, alin.1, lit.m).

-Dreptul salariatului detasat la plata cheltuielilor de transport si cazare, precum si la o indemnizatie de detasare, in conditiile prevazute de lege sau de contractul colectiv de munca (art.46, alin.4).

-Dreptul salariatului de a beneficia pe perioada detasarii de drepturile care ii sunt mai favorabile, fie de la angajatorul care a dispus detasarea, fie de la angajatorul la care este detasat (art.47, alin.2).

-Dreptul salariatului de a beneficia de remunerarea muncii prestate in temeiul unui contract individual de munca nul, in conditiile indeplinirii atributiilor de serviciu in mod corespunzator (art.57, alin.5).

-Dreptul salariatului de a nu-si motiva demisia (art.79, alin.3).

-Dreptul salariatilor temporari de a avea acces la toate serviciile si facilitatile acordate de utilizator, in aceleasi conditii ca si ceilalti salariati ai acestuia (art.91, alin.1).

-Dreptul salariatului temporar de a beneficia pe toata durata misiunii de salariu platit de agentul de munca temporara (art. 95, alin.1).

-Dreptul salariatului temporar de a beneficia de conditii de munca corespunzatoare, in conformitate cu legislatia in vigoare (art.97, alin.1).

-Dreptul salariatului temporar de a incheia cu utilizatorul un contract individual de munca, la incetarea misiunii (art.98, alin.1).

-Salariatul incadrat cu contract de munca cu timp partial se bucura de drepturile salariatilor cu norma intreaga, in conditiile prevazute de lege si de contractele colective de munca aplicabile (art.103, alin.1).

-Salariatul cu munca la domiciliu se bucura de toate drepturile recunoscute prin lege si prin contractele colective aplicabile salariatilor al caror loc de munca este la sediul angajatorului (art.107, alin.1).

-Dreptul angajatului de a-si da sau nu acordul pentru efectuarea muncii suplimentare (art.117, alin.2).

-Dreptul salariatului de a beneficia pentru munca suplimentara de ore libere platite, in urmatoarele 30 de zile dupa efectuarea acesteia (art.119, alin.1).

-Dreptul de a beneficia de salariu corespunzator (in conditiile aliniatului 1) pentru orele prestate peste programul normal de lucru (art.119, alin.2).

-Dreptul salariatului de a beneficia in luna urmatoare, pentru munca suplimentara, de o plata a salariului prin adaugarea unui spor la salariu, corespunzator duratei acesteia (art.120, alin.1).

-Dreptul salariatilor care efectueaza cel putin 3 ore de noapte de a beneficia fie de program redus cu o ora fata de durata normala a zilei de munca, fara ca aceasta sa duca la scaderea salariului de baza, fie de un spor la salariu de minim 15% din salariul de baza, pentru fiecare ora de munca de noapte prestata (art.123).

-Dreptul salariatilor care desfasoara cel putin 3 ore de munca de noapte, de a benefica de examen medical gratuit, inainte de inceperea activitatii (art.124, alin.1).

-Dreptul salariatilor cu probleme de sanatate, care desfasoara munca de noapte, de a fi trecuti in munca de zi pentru care sunt apti (art.124, alin.3).

-Dreptul salariatilor la pauza de masa si la alte pauze, in cazul in care timpul de munca este mai mare de 6 ore, in conditiile stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil, sau prin regulamentul intern (art.130, alin.1).

-Dreptul salariatilor tineri in varsta de pana la 18 ani de a beneficia de o pauza de masa de cel putin 30 de minute, in ncazul in care durata zilnica a timpului de munca este mai mare de 4 ore si jumatate (art.130, alin.3).

-Dreptul salariatilor la un repaus de cel putin 12 ore consecutive intre doua zile de munca (art.131, alin.1).

-Dreptul salariatilor de a beneficia de un repaus ce nu poate fi mai mic de 8 ore intre schimburi, in cazul in care munca se presteaza in schimburi (art.131, alin.2).

-Dreptul salariatului de a beneficia de doua zile consecutive libere (repaus saptamanal), de regula sambata si duminica (art.132, alin.1).

-Dreptul salariatilor de a beneficia de un spor la salariu, stabilit prin contractul colectiv de munca sau contractul individual de munca, in situatia in care nu se pot acorda repausuri in zilele de sambata si duminica (art.132, alin.3).

-Salariatii al caror repaus saptamanal se acorda cumulat, dupa o perioada de activitate ce nu poate depasi 15 zile calendaristice, au dreptul la dublul compensatiilor cuvenite, respectiv dublul sporului acordat la salariul corespunzator (art.132, alin.5 coroborat cu art.120, alin.2).

-Salariatii al caror repaus saptamanal a fost suspendat ca urmare a efectuarii unor lucrari urgente, au dreptul la dublul compensatiilor cuvenite potrivit prevederilor art. 120, alin.2 (art.133, alin.2).

-Drepturile salariatului de a beneficia de zile libere cu ocazia sarbatorilor legale (1,2 ianuarie, 1 mai, 1 decembrie, prima si a doua zi de Pasti, prima si a doua zi de Craciun) (art.134, alin.1).

-Dreptul salariatilor de a beneficia pentru munca prestata in zilele de sarbatoare legala, de un spor la salariul de baza ce nu poate fi mai mic de 100% din salariul de baza, corespunzator muncii prestate in programul normal de lucru (art.137, alin.2).

-Dreptul salariatului de a beneficia de concediu anual de odihna de minim 20 zile lucratoare (art. 139, alin.1).

-Dreptul salariatilor care lucreaza in conditii grele, periculoase sau vatamatoare, nevazatorii, alte persoane cu handicap si tinerii sub 18 ani de a beneficia de un concediu suplimentar de cel putin 3 zile lucratoare (art.142).

-Dreptul salariatului de a beneficia pentru perioada concediului de odihna, de o indemnizatie de concediu care nu poate fi mai mica decat valoarea totala a drepturilor salariale cuvenite pentru perioada respectiva (art.145, alin.1).

-Dreptul salariatului de a beneficia de indemnizatia de concediu de odihna cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de plecarea in concediu(art. 145, alin.3).

-Dreptul salariatului de a isi intrerupe concediul de odihna pe motive obiective (art. 146, alin.1)

-Dreptul salariatilor dea beneficia de zile libere platite care nu se includ in durata concediului de odihna in cazul unor evenimente familiale deosebite (art.147, alin.1)

-Dreptul salariatului de a beneficia de concedii fara plata pentru rezolvarea unor situatii personale (art.148, alin. 1).

-Dreptul salariatilor de a beneficia, la cerere, de concediu pentru formare profesionala (art.149, alin. 1).

-Dreptul salariatilor de a beneficia de un concediu de formare profesionala platit de angajator, de pana la 10 zile lucratoare, in cazul in care in cursul unui an calendaristic (pentru salariatii in virsta de pana la 25 de ani) si respectiv in cursul a 2 ani calendaristici (pentru slariatii in varsta de peste 25 de ani) nu a fost asigurata participarea la formarea profesionala pe cheltuiala angajatorului (art. 152, alin. 1).

-Dreptul salariatului de a beneficia de un salariu exprimat in bani pentru munca prestata in baza contractului individual de munca (art. 124, alin. 2)

-Dreptul salariatului de a beneficia de un salariu de baza minim brut pe tara, stabilit prin Hotarare de Guvern (art. 159, alin. 1).

-Dreptul salariatului de a i se aduce la cunostinta, prin grija angajatorului, salariul minim brut pe tara garantat in plata (art.159, alin. 4).

-Dreptul salariatului de a beneficia de daune interese pentru repararea prejudiciului produs de catre angajtor pentru intarzierea nejustificata a platii salariului (art. 161, alin.4).

-Dreptul salariatului de a nu i se retine din salariu cu titlul de daune cauzate angajatorului decat in situatia existentei unei datorii certe, lichide, exigibile si ajunsa la scadenta (art. 164, alin. 2).

-Dreptul salariatului de a beneficia de protectia tuturor drepturilor sale in caz de transfer al intreprinderii, al unitatii sau al unei parti a acesteia catre alt angajator, potrivit legii (art. 169, alin. 1)

-Dreptul salariatilor de a fi informati cu privire la continutul planului de formare profesionala (art.191, alin.3).

-Dreptul salariatului de a beneficia pe durata formarii profesionale (daca se presupune scoaterea din activitate a salariatului pentru o perioada ce nu depaseste 25% din durata zilnica a timpului normal de lucru) de salariul inetgral corespunzator postului si functiei detinute, cu toate indemnizatiile, sporurile si adaosurile la acesta (art.194, alin.2, lit.a).

-Dreptul salariatului de a beneficia de salariul de baza si, dupa caz, de sporul de vechime, in situatia in care participarea la cursurile de formare profesionala presupune scoaterea din activitate a salariatului pe o perioada mai mare de 25% din durata zilnica a timpului normal de lucru (art.194, alin.2, lit.b).

-In cazul participarii la cursuri de formare profesionala cu scoatere integrala din activitate, avand ca efect suspendarea contractului individual de munca, pe perioada suspendarii, salariatul beneficiaza de vechime la locul de munca, aceasta perioada fiind considerata stagiu de cotizare in sistemul asigurarilor sociale de stat (art.194, alin.4).

-Dreptul salariatilor care au incheiat act aditional la contractul individual de munca cu privire la formarea profesionala, de a primi in afara salariului corespunzator locului de munca, si alte avantaje in natura, pentru formarea profesionala (art.197).

-Salariatii au dreptul la greva (art.250).

-Dreptul salariatilor de a contesta in instanta, in termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare, decizia de sanctionare (art.268, alin.5).

-Dreptul salariatului de a se adresa instantei, in termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei unilaterale a angajatorului, referitoare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau incetarea contractului individual de munca (art.283, alin.1, lit.a).

 

4.Drepturile angajatului prevazute de Contractul colectiv de munca la nivel national

-Dreptul angajatului de a beneficia de o durata normala a timpului de munca de 8 ore pe zi sau 40 de ore pe saptamana, cu drept de negociere a programului saptamanal de la 36 pana la 44 de ore, cu conditia ca media lunara sa nu fie mai mare de 40 de ore pe saptamana, iar programul stabilit sa fie anuntat cu o saptamana inainte. In aceste conditii, durata timpului de munca zilnic nu poate depasi 10 ore (Art.10);

-Dreptul salariatului care isi desfasoara activitatea in locuri de munca cu conditii deosebite de a beneficia de reducerea duratei normale a timpului de lucru sub 8 ore pe zi si de a nu efectua ore suplimentare (Art. 12 alin. 1);

-Dreptul angajatului de a beneficia de compensare cu timp liber corespunzator orelor suplimentare lucrate sau de a fi platit la sfarsitul lunii cu un spor, in situatia in care nu s-au putut compensa cu timp liber, orele suplimentare lucrate (Art. 15);

-Dreptul angajatului de a beneficia de un program de lucru mai mic cu o ora pe timp de noapte, fara diminuarea salariului de baza si a vechimii in munca (Art. 16, alin. 1 si 2);

-Dreptul salariatei care renunta la concediul pentru ingrijirea copilului in varsta de pana la 2 ani de a beneficia de reducerea duratei normale a timpului de lucru cu 2 ore pe zi fara sa fie afectat salariul de baza si vechimea in munca (Art. 17, alin.1);

-Dreptul femeii care are in ingrijire copii pana la 6 ani de a lucra cu jumatate de norma, daca nu beneficiaza de cresa sau camin, fara sa i se afecteze drepturile care decurg din calitatea de salariat (Art. 17, alin.2);

-Dreptul salariatilor care lucreaza in locuri de munca cu conditii deosebite de a beneficia de sporuri la salariul de baza, de durata redusa a timpului de lucru, de alimentatie de intarire a rezistentei organismului, de echipament de protectie, materiale igienico-sanitare, concediu suplimentar, etc (Art. 24 alin.1);

-Dreptul salariatilor incadrati in locurile de munca cu conditii deosebite de a fi supusi obligatoriu unui examen medical efectuat de medicul de medicina a muncii (Art. 24, alin.2);

-Dreptul salariatilor de a beneficia de inca 2 luni de spor de nocivitate si alimentatie de protectie a organismului in cazul in care au lucrat in conditii grele sau periculoase iar aceste conditii de munca s-au normalizat (Art. 25, alin.1);

-Dreptul salariatelor gravide, incepand cu luna a cincea de sarcina, precum si a celor care alapteaza, de a nu fi repartizate la munca pe timp de noapte (Art. 33, ain.3);

-Dreptul fiecarei salariat la un salariu in bani convenit la incheierea contractul individual de munca (Art. 37, alin.1);

-Dreptul angajatilor de a beneficia de sporurile minime dupa cum urmeaza (Art.40):

-10% din salariul de baza pentru conditii de munca grele, periculoase sau penibile;

-10% din salariul minim negociat la nivel de unitate pentru conditii nocive de munca;

-100 % din salariul de baza pentru orele suplimentare si pentru orele lucrate in zilele libere si in zilele de sarbatori legale, pana la 120 de ore /salariat /an. Ceea ce depaseste 120 ore /salariat /an se plateste cu un spor de 50% din salariul de baza;

-5% din salariul de baza pentru vechimea in munca de minimum 3 ani si maximum 25% din salariul de baza la o vechime de peste 20 ani;

-25% din salariul de baza pentru lucru in timpul noptii;

-50% din salariul de baza pentru executarea unei alte functii.

-Dreptul salariatilor de a primi 75% din salariul de baza in situatia cand din motive tehnice sau din alte motive, activitatea a fost intrerupta fara a se fi produs din vina lor si cand in tot acest timp au ramas la dispozitia unitatii (Art.42 alin.3);

-Dreptul salariatilor de a primi plata periodic, la datele stabilite prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate sau la nivel de institutie (Art. 44);

-Dreptul salariatilor trimisi in delegatie de a beneficia de (Art.45):

-decontarea cheltuielilor de transport si a costului cazarii potrivit conditiile stabilite prin contractul colectiv de munca la celelalte niveluri;

-diurna de deplasare al carei cuantum  se stabileste prin negociere la nivel de ramura, unitate sau grupuri de unitati;

-Dreptul angajatilor detasati de a-si mentine toate drepturile pe care le-au avut la data detasarii (Art.47);

-Dreptul salariatilor de a li se plati inaintea oricaror obligatii banesti ale unitatii, salariile cuvenite, avand calitatea de creditori privilegiati in caz de faliment sau lichidare judiciara a societatii la care lucreaza (Art. 48);

-Dreptul salariatilor care se pensioneaza pentru limita de varsta, de a primi o indemnizatie egala cu cel putin un salariu avut in luna pensionarii (Art.50);

-Dreptul salariatilor de a beneficia in afara de ajutoarele prevazute de lege, la care au dreptul, si de urmatoarele (Art.51):

-in cazul decesului salariatului, un ajutor acordat familiei de un salariu mediu lunar pe unitate;

-daca decesul a survenit in urma unui accident de munca sau a unei boli profesionale, cuantumul ajutorului acordat familiei va fi de cel putin 3 salarii de baza, diferenta de doua salarii platindu-se dupa stabilirea in conditiile legii a cauzei decesului;

-un salariu de baza platit de unitate mamei pentru nasterea fiecarui copil;

-daca mama nu este salariata, sotul acesteia beneficiaza de plata unui salariu de baza;

-un salariu de baza platit de unitate la decesul sotului sau sotiei, ori la decesul unei rude de gradul I aflata in intretinerea salariatului;

-Dreptul salariatului de a beneficia in fiecare saptamana de 2 zile consecutive de repaus saptamanal care se acorda , de regula, sambata si duminica (Art. 52, alin. 1 si 2);

-Dreptul fiecarui salariat de a beneficia de repaus pentru servirea mesei, ce nu poate fi mai mic de 15 minute . Repausul pentru servirea mesei cu o durata de 15 minute se include in programul de lucru (Art. 54);

-Salariatii au dreptul in fiecare an calendaristic la un concediu de odihna platit de minimum 21 de zile lucratoare (fac exceptie salariatii care au varsta sub 18 ani si care beneficiaza de un concediu de lucru platit de 24 zile lucratoare) (Art. 56, alin. 1 si 2);

-Salariatii nou angajati, pentru primul an de activitate inscris in cartea de munca, au dreptul la un concediu de odihna platit cu o durata minima de 18 zile lucratoare (Art. 56 , alin.2, lit. b);

-Dreptul salariatilor incadrati in grade de invaliditate la un concediu de odihna suplimentar cu o durata de 3 zile, iar pentru cei nevazatori, cu o durata de 6 zile (Art. 57 , alin.1);

-Dreptul salariatilor care-si desfasoara activitatea in conditii deosebite de a beneficia de concedii de odihna suplimentare cu o durata de minimum 3 zile pe an (Art. 57, alin. 2);

-Dreptul salariatilor de a beneficia pe durata concediului de odihna de o indemnizatie formata din salariul de baza la data plecarii in concediu, corespunzator cu numarul de zile de concediu, majorate cu procentul mediu al celorlalte venituri salariale realizate pe  perioada de 3 luni lucrate inaintea plecarii in concediu  (Art. 59, alin. 1);

-Indemnizatia de concediu nu poate fi mai mica decat salariul de baza, sporul de vechime si indemnizatia pentru functia de conducere, luate impreuna, corespunzator numarului de zile de concediu . Indemnizatia de concediu si dupa caz, prima de vacanta, se platesc inainte de plecarea in concediu (Art.59, alin. 2 si 4);

-Dreptul salariatilor de a beneficia de zile libere platite pentru evenimente deosebite in familie sau pentru alte situatii, dupa cum urmeaza (Art.61, alin.1):

a)-casatoria salariatului

5 zile;

b)-casatoria unui copil 

2 zile;

c)-nasterea unui copil

2 zile;

d)-decesul sotului, copilului, parintilor, socrilor

3 zile;

e)-decesul bunicilor, fratilor, surorilor

o zi;

f)-donatori de sange

conf. legii;

g)-la schimbarea locului de munca in cadrul aceleiasi unitati, cu  mutarea domiciliului in alta localitate

5 zile;

-Dreptul salariatilor de a beneficia de 30 zile concediu fara plata, acordat o singura data, pentru pregatirea si sustinerea lucrarii de diploma in invatamantul superior, seral si fara frecventa (Art. 61, alin.2);

-Dreptul salariatelor de a beneficia inafara concediului platit pentru ingrijirea copilului pana la varsta de 2 ani, si de un concediu fara plata de un an, perioada in care salariatei nu i se va putea desface contractul de munca, iar pe postul sau nu va putea fi angajata alta persoana, decat cu contract de munca pe o perioada determinata. (Art. 62, alin.1 si 2);

-Dreptul salariatei care se afla in concediul de maternitate de a beneficia pe o anumita perioada (stabilita prin contractul colectiv de munca, de cel putin 6 saptamani) de o compensare care va consta in diferenta dintre salariul de baza avut si indemnizatia legala la care are dreptul. (Art. 66, alin.1 si 2);

-Dreptul tatalui (daca are copilul in ingrijire) de a beneficia de toate drepturile care i s-ar fi cuvenit mamei pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, in cazul decesului mamei (Art. 67);

-Dreptul salariatilor de a beneficia de un preaviz de 20 zile lucratoare in cazul desfacerii contractului individual de munca la initiativa angajatorului, perioada in care salariatii au dreptul sa absenteze 4 ore pe zi de la programul unitatii pentru a-si gasi un alt loc de munca, fara ca acest lucru sa afecteze salariul si celelalte drepturi . Orele absentate se pot stabili si prin cumul, in conditiile stabilite de patron (Art. 74, alin. 2 si 3);

-Dreptul salariatului de a benefica de o indemnizatie egala cu salariul de baza pe o luna avut la data desfacerii contractului individual de munca, in cazul in care persoanei nu i s-a acordat preavizul prevazut de lege (Art. 74, alin.4);

-Dreptul angajatului de a beneficia de o compensatie de 50% din salariul lunar inafara drepturilor cuvenite la zi, in cazul desfacerii contractului individual de munca pentru motive neimputabile salariatului (Art. 76, alin. 1);

 

II.Obligatiile angajatului

 

1. Obligatiile angajatului prevazute de Codul Muncii - Legea nr.53/2003

-Obligatia salariatului de a presta munca in schimbul unei remuneratii denumite salariu (art.10).

-Obligatia de a realiza norma de lucru sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce-i revin conform fisei postului (art.39, ali.2, lit.a).

-Obligatia de a respecta disciplina in munca (art.39, alin.2, lit.b).

-Obligatia de a respecta prevederile cuprinse in contractul colectiv de munca aplicabil, regulamentul intern si in contractul individual de munca (art.39, alin.2, lit.c).

-Obligatia de fidelitate fata de angajator in exercitarea atributiilor de serviciu (art.39, alin.2, lit.d).

-Obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate in munca (art.39, alin.2, lit.e).

-Obligatia de a respecta secretul de serviciu (art.39, alin.2, lit.f).

-Obligatia salariatului sa efectueze in natura concediul de odihna, in perioada in care a fost programat, cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege, sau atunci cand, din motive obiective, concediul nu poate fi efectuat (art.144).

-Salariatii, prin obligatiile lor in domeniul securitatii si sanatatii in munca, nu pot aduce atingere responsabilitatii angajatorului (art.171, alin.4).

-Obligatia salariatilor care au beneficiat de un curs sau un stagiu de formare profesionala mai mare de 60 de zile, de a nu avea initiativa incetarii contractului individual de munca, o perioada de cel putin 3 ani de la data absolvirii cursului sau stagiului de formare profesionala (art.195, alin.1).

-Obligatia salariatului de a presta munca in favoarea angajatorului care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesionala si care au stabilit acest lucru prin act aditional la contractul individual de munca (art.195, alin.2).

-Obligatia salariatului de a suporta toate cheltuielile ocazionate de pregatirea sa profesionala, proportional cu perioada nelucrata in situatia in care nu respecta prevederile actului aditional referitoare la perioada de munca de cel putin 3 ani dupa absolvirea cursurilor de formare profesionala (art.195, alin.3).

-Obligatia salariatilor de a raspunde patrimonial pentru pagubele materiale provocate angajatorului (art.270, alin.1).

-Obligatia salariatului de a restitui angajatorului sumele incasate necuvenit de la acesta (art.272, alin.1).

-Obligatia salariatului de a suporta contravaloarea serviciilor prestate la care nu era indreptatit, sau pentru bunurile primitre, in situatia in care nu poate sa le restituie in natura (art.272, alin.2).

 

2. Obligatiile angajatului prevazute de Contractul colectiv de munca la nivel national

-Salariatii sunt obligati sa pastreze in bune conditii amenajarile facute de unitate, sa nu le descompleteze si sa nu sustraga componente ale acestora (Art. 30, alin.3);

-Obligatia salariatilor de a se supune examenelor medicale in conditiile prevazute de lege . Refuzul constituie abatere disciplinara (Art. 31, alin.3);

-Salariatii care au incheiat act aditional la contractul individual de munca in vederea formarii profesionale, vor putea fi obligati sa suporte cheltuielile ocazionate  de aceasta daca parasesc unitatea din motive imputabile lor, inainte de implinirea unui termen de 3 ani de la data absolvirii cursului (Art. 82, alin.1, lit.e);

 

3. Obligatiile angajatului prevazute de Legea 90/1996

-Obligatia angajatului de a respecta normele de protectie a muncii (Art. 19, lit.a);

-Obligatia de a desfasura activitatea in asa fel incat sa nu expuna la pericol de accident sau imbolnavire profesionala atat propria persoana cat si pe celelalte persoane participante la procesul de munca (Art. 19, lit.b);

-Obligatia de a duce la cunostinta conducatorului locului de munca orice defectiune tehnica sau alta situatie care constituie un pericol de accidente sau imbolnavire profesionala (Art. 19, lit.c);

-Obligatia de a aduce la cunostinta conducatorului locului de munca accidentele de munca suferite de propria persoana si de alte persoane participante la procesul de munca (Art. 19, lit.d);

-Obligatia de a opri lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si sa il informeze deindata pe conducatorul locului de munca (Art. 19, lit.e);

-Obligatia sa utilizeze echipamentul din dotare, corespunzator scopului pentru care a fost acordat (Art. 19, lit.f);

-Obligatia de a da relatiile solicitate de organele de control si de cercetare in domeniul protectiei muncii (Art. 19, lit.g).